Baterie do mobilů - Hypnos
NOVÉ VÝDEJNÍ MÍSTO ULOŽENKY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - ADRESA A PROVOZNÍ DOBA
viz KONTAKT

Vosky.kamzasnehem.cz


NEJLEVNĚJŠÍ
v našem e-shopu
Samsung E1200M black

Cena: 349Kč


Displejové rukavice

Cena: 189Kč


Pronájem prostor pro semináře, školení, konference a pracovní schůzky v centru Prahy
Praha 1, Senovážné náměstí 5.
Možný je celodenní nájem i nájem po hodinách. K dispozici jsou 2 místnosti, jedna pro 40 až 50 osob, druhá až pro 12 osob. Přístup je bezbariérový. Informace o vybavení a dalších službách (občerstvení atd.) na www.kockasro.cz


Obchodní podmínky

 

 

Provozovatel
PAR spol. s r.o.
Mezi Rolemi 11
158 00 Praha 1
IČO: 00174858
DIČ: CZ00174858
Jsme plátci DPH.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Zapsán v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 136

Obecné obchodní podmínky
Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práv z vad, jakož i všechna další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami, ustanoveními §52 a násl. občanského zákoníku, zákonem o ochraně spotřebitele, jakož i dalšími spotřebitelskými předpisy, pokud je kupující spotřebitelem (§52 odst. 3 občanského zákoníku).


Objednávka
Potvrzením a odesláním objednávky kupující souhlasí s cenou vybraného zboží, s cenou balného, s cenou a způsobem dopravy a s těmito obchodními podmínkami.


Potvrzení objednávky
Po přijetí objednávky automaticky odesíláme e-mail s potvrzením o přijetí objednávky a s informacemi k platbě. 
Zboží, které je skladem, bude expedováno v závislosti na způsobu platby:
- Při platbě předem převodem na účet bude zboží expedováno do dvou pracovních dnů po připsání platby na účet.
- Při platbě na dobírku bude zboží expedováno do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky.
- Při osobním odběru na adrese prodejní kanceláře bude zboží připraveno do druhého dne.
O termínu dodání zboží, které má dostupnost 2-3 dny (6 dnů) či není v okamžiku objednání skladem, informujeme kupujícího e-mailem. (Viz stránka Jak nakupovat, odstavec Dostupnost zboží.)
Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto kupující upozorněn e-mailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí kupující nepotvrdí s aktuální cenou.
Potvrzení a odeslání formuláře objednávky kupujícím je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého dodavatel rezervuje objednané zboží.
Kupní smlouva je uzavřena zasláním e-mailu s potvrzením objednávky kupujícímu, popřípadě potvrzením aktuální ceny kupujícím.


Ochrana osobních údajů
Veškerá osobní data, která kupující uvede do objednávky, slouží pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě. Kupující dává odesláním objednávky souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Kupující dává souhlas se zasíláním komerčních informací, které se týkají mobilních telefonů, příslušenství mobilních telefonů a provozu mobilních telefonů. Na základě písemné žádosti kupujícího budou jeho údaje uvedené při registraci vymazány z databáze.

Cena zboží
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Cena je uvedena na aktuálně dostupné skladové položky, změna cen vyhrazena v případě změny cen dodavatele.


Fakturace, odpočet DPH
Faktura, daňový doklad, je vždy součástí dodávky objednaného zboží. Jsme plátci DPH, faktura vždy obsahuje rozpis DPH a všechny ostatní náležitosti.


Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující může do 2 dnů od přijetí potvrzení objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení lze provést písemně na kontaktní e-mail nebo telefonicky (viz Kontakt).
V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet kupujícího, odkud zálohová platba přišla. Při platbě zálohově může být v případě jednostranného zrušení objednávky kupujícím vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.
V případě, že nebylo v původní objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky (položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a kupujícímu účtováno.


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího).
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti
s dodáním zboží kupujícímu (přepravné, bankovní poplatky).


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
- Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku
potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně
kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.


Nepřevzetí zásilky
Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb.
Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokutu), jejíž výše je 500,- Kč. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 500,- Kč.
Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou.

Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady a smluvní pokuty), budou vymáhány včetně veškerých nákladů s tímto spojených (např. telefonické a administrativní náklady, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba atd.)

Jak je konkrétně postupováno, jestliže kupující za zboží nezaplatí?

 1. Jsou zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů.
 2. Kupující má možnost v tomto případě do 7 kalendářních dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 100,- Kč , tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, bude pohledávka vymáhána. Proces je vstřícně nastaven tak, že kupující má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit sankci dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a dluh bude kompletně vymáhán.


Reklamace - viz Reklamační řád
Ke každému zboží zakoupenému v e-shopu Hypnos s.r.o. (dále jen prodávající) je přiložen doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční list, s výjimkou telefonů, ke kterým je vypisován samostatný záruční list. Pokud není zboží osobně předáno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá přepravce.
Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte (viz Kontakt).


Záruční podmínky
Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dokladu o koupi. Pokud není uvedena, platí záruční doba 24 měsíců. U baterií se výše uvedená záruka vztahuje na vady materiálu nebo zpracování, nikoli na kapacitu baterie. Na kapacitu baterie je záruční doba 6 měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem vystavení dokladu o koupi a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny součástky za jiný kus (případně typ) se záruční doba neprodlužuje. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy podmínkám popsaným v návodu či doporučení od výrobce.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Neodbornou montáží

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zasláno zpět buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.


Platba za zboží
Seznam možností platby za zboží je uveden v samostatném odkazu Platba a doprava.


Zaslání zboží
Zboží bude zasláno pouze na adresu uvedenou kupujícím a to způsobem uvedeným v objednávce zboží. Seznam možností dopravy zboží je uveden v samostatném odkazu Platba a doprava.


Zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů
Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do komunálního odpadu. Obsahují látky, které jsou škodlivé zdraví nebo životnímu prostředí. Dodané vysloužilé baterie a akumulátory jakož i další výrobky podléhající povinnostem §38 zákona o odpadech lze odevzdat k bezplatnému zpětnému odběru na naší pobočce (viz Kontakt) či ve sběrně nebezpečného odpadu ve Vašem okolí. Nakládání s uvedenými použitými výrobky, které je v rozporu s uvedenými pravidly, je protiprávní!

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího
v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny Hypnos, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 
e-shopy Kvalitní internetový katalog odkazů a firem - Kvalitne.okamzite.eu ONCZ.NET Oblázková pláž |  Egypt lasty |  Sluneční pobřeží |  Písečná pláž